Bảng giá Vệ Sinh

DỊCH VỤ GIÁ (VND) ĐƠN VỊ

GIẶT GHẾ – GIẶT NỆM – GIẶT THẢM

1, Giặt sofa đơn 200-300.000 cái
2, Giặt sofa băng 1,6-2m 300-450.000 cái
3, Sofa phòng khách nhỏ 400 – 700,000 bộ
4, Sofa phòng khách lớn 700,000 – 900,000 bộ
5, Giặt thảm 10,000 m2
5, Giặt Ghế Nail 250 – 300.000 bộ

 GIẶT NỆM

1, Nệm Cao Su giường 300 -450.000 cái